INFORMACE Elektro Praha

opravy elektroinstalace elektrorevision in prag revize elektroinstace v Praze elektrorevize revizní technik elektro Praha elektrorevize Praha revizní technik elektro Praha
Revize elektro Praha Termín revize Cena revize Kontakt Revizní technik Provize
Školy - Školky Byty, jádra Domy Hotely-Ubytovny Zdravotnictví Rozvaděče Ragdoll
Revize elektroinstalace Praha
Revize hromosvodu Praha
Revize elektrospotřebičů Praha
Revize elektro

Revizní technik
Antonín Čacký, Do Oříšků 93
Praha 6 - Horoměřice
mobil: 723 061 759

Montáže elektro v Praze 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Dobrý den, vítá Vás revizní technik elektro a hromosvodů - provedu revize  Cena revize elektro - dohodou  Praha

Podnikám v oboru montáže elektroinstalace a hromosvodů od roku 1988, praxe pro revize elektro a hromosvodů od roku 1979. 

revize elektrické instalace - v jakém rozsahu není nutná

  • zařízení revize elektro- v připomínkovém řízení k normě ČSN 33 1500 v roce 1990 se podařilo prosadit úlevu z požadavku na výchozí revizi nového zařízení. Jedná se o rozšíření stávajícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění. Zprávu o výchozí revizi nahrazuje až do nejbližší pravidelné revize záznam o kontrole (podložený potřebným měřením a úpravou dokumentace) se jménem, datem a podpisem pověřeného pracovníka.

Revize elektro dle ČSN 331500 Praha 1 - 10 informace

  • Informace elektroinstalace-Účelem revize elektro je posouzení a ověření stavu technického zařízení z hlediska bezpečnosti. Toto ověření provede revizní technik a dá informaci formou revizní zprávy. Výjimkou z tohoto postupu jsou situace, kdy je v průběhu revize zjištěna závada, kterou lze označit jako bezprostřední ohrožení zdraví nebo života. Ohrožení majetku z tohoto pohledu je nutno přesně vyhodnotit (požár, výbuch apod.). V těchto případech je nutné situaci bezprostředně řešit s majitelem nebo provozovatelem. Revizní technik nemá pravomoc odpojit zařízení s následkem omezení potřeb majitele, pokud není jeho zaměstnancem s příslušnou pravomocí. Takže je většinou na vedoucím pracovníkovi majitele nebo provozovatele, aby posoudil míru ohrožení a riziko podstoupené dalším provozem ve smyslu § 132a zákoníku práce

Proč provádět revize elektro?

  • PROVOZOVATEL se seznámí s bezpečností rozvodu za nějž odpovídá - info revize elektro Praha,
  • informace elektroinstalace - předcházíte úrazu elektrickým proudem,
  • Provozovatel snižuje nebezpečí požáru od elektrických zařízení a rozvodů,
  • provozovatel splní povinnosti,které vyžadují vyhlášky, nařízení vlády, zákony,
  • informace elektro- splníte požadavky pojištěn pro vyplacení náhrayd škody,
  • Výchozí revize požaduje stavební úřad pro kolaudaci objektů

Revize-elektro.webz.cz, v Praze a okolí

Montáže elektro školských zařízení - jesle, školy, školky
Opravy byty a bytová jádra - pravidelné, dílčí a výchozí revize bytů
Pravidelné a výchozí revize bytových, rodinných domů v Praze a okolí
Revize elektro hotely, ubytovny a penziony Praha a středočeský kraj
Pravidelné a dílčí revize zdravotnických zařízení
Pravidelné a dílčí revize rozvaděčů a elektrických zařízení.
1 elektro pravidelná Praha pravidelná  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zařízení  v Praze  technik  Praha  elektro  Praha 5 6  ČSN  331500  zažízení hotely